Hoe het begon…

NOVALIS van sociaal generalist naar gezondheids-& vitaliteits specialist

In 2014 is Novalis, Ontwikkeling & Advies formeel opgericht, maar de geschiedenis van Novalis gaat verder terug. Bij de lancering van de vernieuwde website, blikken we nog een keer terug naar hoe het begon in 2012 toen Evelien van Opbergen begon met de eenmanszaak Bureau Van Opbergen. Vanuit een eigentijdse visie op de ontwikkelingen in het sociale domein werd zij met Bureau van Opbergen (BVO) ingeschakeld om onder andere sociale wijkteams te ontwikkelen en te implementeren, decentralisaties binnen het sociale domein te realiseren en strategisch advies aan lokale overheden te geven en programmamanagement uit te voeren.

De vraag naar de specifieke deskundigheid en daadkracht, de verbinding tussen strategie en uitvoering en de mensgerichte benadering op basis van vertrouwen bleek groter dan voor één persoon in te vullen. Zoals BVO bij haar klanten verbindingen legde en samenwerking en ontwikkeling bevorderde, zo ontstond ook de bedrijfsfilosofie voor Novalis. Vanuit de oorspronkelijke kernwaarden van BVO is in samenspraak met diverse netwerkpartners het Novalisconcept verder doorontwikkeld.

In 2014 is BVO ondergebracht in de nieuwe BV Novalis, Ontwikkeling & Advies. De jaren daarna stonden vooral in het teken van de transformatie van ons zorglandschap. Grote decentralisatie-opgaven voor gemeenten en transformatie-opgaven voor organisaties kenmerkten de tijd van ons vernieuwde zorglandschap. Novalis was druk met beleid ontwikkelen, samenwerkingsverbanden opzetten, zelfsturende teams ontwikkelen, het trainen van medewerkers en managers in de nieuwe werkmethoden, etc. Naarmate de tijd vorderde en ook onze ervaring groeide, werd ons dienstenaanbod steeds breder. Ongekend enthousiasme zorgde voor een overvolle opdrachtenportefeuille, want elke nieuwe ontwikkeling gaf ons kansen. De ‘jonge honden’-club werd echter ook wat meer volwassen en we hebben ons gerealiseerd dat het tijd voor verdere professionalisering was. Zodoende hebben we de keus gemaakt om ons steeds meer te gaan specialiseren.

Wij hebben gekozen voor het thema Gezondheid en Vitaliteit, niet alleen omdat hier de meeste expertise en de grootste drive van onze novalisten ligt, maar vooral omdat gezonde en vitale mensen een voorwaarde zijn voor gezonde en vitale organisaties en een gezonde en vitale samenleving.

Onze ontwikkeling staat niet stil: we specialiseren ons meer en meer. We leren elke dag weer bij.


Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.