Consultancy & Advies

Gezondheid en vitaliteit: een integrale manier van leven

 

Gezondheid en vitaliteit staan nooit op zichzelf. Onderzoek wijst uit dat preventieve stimulansen aangevuld moeten worden met ‘harde’ wet- en regelgeving. Hierop is ook het Preventieakkoord van november 2018 van staatssecretaris P. Blokhuis gebaseerd. En nu? Wat betekent dat voor uw organisatie of uw gemeente? Hoe draagt u zorg voor een goede integrale implementatie en adequate borging van bijvoorbeeld uw regionale gezondheidsbeleid, of uw ‘gezonde school’-beleid? Hoe zorgt u dat uw medewerkers en klanten of cliënten ook daadwerkelijk gezonder gaan leven en uw organisatie daarmee vitaler wordt? Hoe zorgt u dat de benodigde randvoorwaarden gerealiseerd zijn, bijvoorbeeld in het kader van sociale en fysieke veiligheid?

Onze Novalisten zijn creatieve en doortastende professionals die u helpen om ‘anders te denken’ en de beoogde resultaten duurzaam vorm te geven. De vorm hangt af van uw vraag en uw situatie.

Tot de mogelijkheden op gebied van consultancy & advies behoren:

#    Quickscan, situatieanalyse of praktijkgericht (actie-) onderzoek;

#    Adviestrajecten en rapportages;

#    Maatwerk ontwikkel- en implementatietrajecten;

#    Beleidsontwikkeling en implementatie.

Daarnaast hebben wij een uitgebreid netwerk aan verwante professionals en organisaties. Zo kunnen wij u ook verder helpen als we zelf niet over de gevraagde concrete expertise beschikken.

 


Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.